სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 დიმიტრიხოშტარიაედიშერის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია)ბიოფიზიკის კათედრა (პროფესორი)პროფესორიდოქტორი
2 თამაზმძინარაშვილიჯუმბერის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია)ბიოფიზიკის კათედრა (პროფესორი)პროფესორიდოქტორი