სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ნოდარელიზბარაშვილიკლიმენტის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიგეოგრაფიის დეპარტამენტირეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (პროფესორი - კატეგორია "ა")პროფესორიდოქტორი