სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ზურაბსეფერთელაძეხასანის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიგეოგრაფიის დეპარტამენტიბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრა (პროფესორი - კატეგორია "ა")პროფესორიდოქტორი