სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 გიორგიმელაძეგიორგის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიგეოგრაფიის დეპარტამენტირეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა")ასოცირებული პროფესორიდოქტორი