სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ზურაბლაოშვილიმიტუშას ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიგეოგრაფიის დეპარტამენტირეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი)ასოცირებული პროფესორიდოქტორი
2 მარიამელიზბარაშვილიელიზბარის ასზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიგეოგრაფიის დეპარტამენტირეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი)ასოცირებული პროფესორიდოქტორი