სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ვაჟატრაპაიძეზალიკოს ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიგეოგრაფიის დეპარტამენტიჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი)ასოცირებული პროფესორიდოქტორი