სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ლევანრუსიშვილიფრიდონის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიბიოლოგიის დეპარტამენტიმორფოლოგიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "გ")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი