სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 მაიაგაიოზიშვილინუგზარის ასზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიბიოლოგიის დეპარტამენტიგენეტიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი