სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ნინოგოცაძენიკოლოზის ასზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიბიოლოგიის დეპარტამენტიბიომრავალფეროვნების კათედრა ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "გ")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი