სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ამირანბიბილაშვილიპოლიკარპეს ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიფიზიკის დეპარტამენტიკონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი)ასოცირებული პროფესორიდოქტორი