სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ირინახუციშვილიიგორის ასზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიკომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტიპრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა")ასოცირებული პროფესორიდოქტორი