სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ლელაალხაზიშვილიარჩილის ასზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიკომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტითეორიული ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი)ასოცირებული პროფესორიდოქტორი