სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 პაპუნაქარჩავაგენადის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიკომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტიტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი