სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ლევიგეონჯიანიარუთინის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტიელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "გ")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი