სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 დავითკაკულიაგურამის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტიელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი)ასოცირებული პროფესორიდოქტორი