სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ზურაბშერმადინიჟორას ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტიანტენები და ტალღების გავრცელების კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "გ")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი