სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 რუსუდანმესხიასამსონის ასზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიმათემატიკის დეპარტამენტიმათემატიკური ანალიზიის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი