სახელიგვარიმამის სახელიფაკულტეტიმიმართულებაქვე მიმართულებასაკონკურსო თანამდებობაგანათლება
1 ზაზახეჩინაშვილიჯემალის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიმათემატიკის დეპარტამენტიალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი
2 პეტრებაბილუაკუკურის ძეზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიმათემატიკის დეპარტამენტიალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა")ასისტენტ-პროფესორიდოქტორი