ფაკულტეტი:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიომრავალფეროვნების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
2 ბიოლოგიის დეპარტამენტი მორფოლოგიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი) 11 ნახვა
3 ქიმიის დეპარტამენტი ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი) 11 ნახვა