ფაკულტეტი:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "გ") 11 ნახვა
2 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიომრავალფეროვნების კათედრა ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "გ") 21 ნახვა
3 ბიოლოგიის დეპარტამენტი გენეტიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
4 ბიოლოგიის დეპარტამენტი მორფოლოგიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "გ") 11 ნახვა
5 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრა (პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
6 გეოგრაფიის დეპარტამენტი გეომორფოლოგია და კარტოგრაფიის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
7 გეოგრაფიის დეპარტამენტი რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
8 გეოგრაფიის დეპარტამენტი რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
9 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი ანტენები და ტალღების გავრცელების კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "გ") 11 ნახვა
10 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
11 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "გ") 11 ნახვა
12 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
13 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
14 მათემატიკის დეპარტამენტი ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 22 ნახვა
15 მათემატიკის დეპარტამენტი მათემატიკური ანალიზიის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა