ფაკულტეტი:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 ბიოლოგიის მიმართულება ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
2 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი თეორიული ინფორმატიკა (პროფესორი) 11 ნახვა
3 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკა (ასისტენტ-პროფესორი) 11 ნახვა
4 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკა (ასოცირებული პროფესორი) 12 ნახვა
5 ქიმიის დეპარტამენტი მაკრომოლეკულების კათედრა (ასიტენტ-პროფესორი) 11 ნახვა